zapytania ofertowe


W zawiązku z otrzymaniem dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwracamy się do potencjalnych oferentów o złożenie oferty na zakup:

pomocy dydaktycznych – stacja meteorologiczna 

  1. zapytanie-ofertowe-stacja-meteorologiczna
  2. formularz-oferty-stacja-meteorologiczna
  3. wzor-umowy

pomocy dydaktycznych – sprzęt rolniczy 

  1. zapytanie-ofertowe-sprzet-rolniczy
  2. formularz-oferty-sprzet-rolniczy
  3. wzor-umowy

pomocy dydaktycznych – ogniwo fotowoltaiczne

  1. zapytanie-ofertowe-ogniwo-fotowoltaiczne
  2. formularz-oferty-ogniwo-fotowoltaiczne
  3. wzor-umowy

Ofertę należy złożyć do dnia 05.10.2016r. godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)