Dzień Kukurydzy


012Dnia 07 września  2016 roku  Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  w  Minikowie Odział w Przysieku zorganizował Dzień Kukurydzy  na terenie  poletek doświadczalnych w Grubnie Uczniowie  Technikum Rolniczego  II TOR, III TOR, IV TAR   wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych rolniczych,  mgr inż. H. Kopp Ostrowską  i mgr inż. S. Sienkiewiczem,  mieli okazję   zapoznać  się z różnorodnością odmian kukurydzy  uprawianej z przeznaczeniem na kiszonkę, ziarno lub biogaz.      W pierwszej części  pan Stanisław Szwejka KPODR
w Przysieku, przedstawił   kolekcję odmian kukurydzy.  Zgodnie z programem  produkcję nasienną odmian mieszańcowych kukurydzy w Polsce przedstawił pan Wojciech Wolniak z Hodowli Roślin Smolice. Wybrane zagadnienia z  uprawy  kukurydzy  przedstawił
pan Stanisław Sarnowski z firmy Pioneer . O  roli i znaczeniu mikroelementów w rozwoju  kukurydzy opowiadał pan Jan Gurzyński z firmy Intermag.

Spotkaniu towarzyszyły także prezentacje polowych odmian kukurydzy.
Prezentowali je przedstawiciele  firm hodowlano- nasiennych i nawozowych. 004 013 007 003 002 036 030 025 024 021