Podziękowania dla odchodzącego na emeryturę dyrektora


DSC_2013Zakończenie roku szkolnego było dla obecnego dyrektora Jana Wenta dniem szczególnym. Po przeszło 40 latach sumiennej pracy dyrektor zdecydował się przejść na emeryturę. Podziękowania  w imieniu starostwa powiatowego złożył wicestarosta J. Bińczyk. Podkreślił szczególne zaangażowanie dyr. Wenta w rozwój szkoły. Słowa uznania wyraziła również dyr. D. Żulewska. Życzyła, by emerytura była czasem realizacji pasji i marzeń odkładanych latami na „potem” .Dopełnieniem wzruszającej uroczystości była piosenka zaśpiewana przez uczennicę kl.II Melisę Szulerecką z repertuaru zespołu Perfekt.

Na emeryturę odchodzi również pani Maryla Went, ze szkolnej administracji.

Zapisz