Konkurs wiedzy o uprawie i ochronie integrowanej roślin

0253 czerwca 2016r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy odbyła się IV Edycja Konkursu Wiedzy o Uprawie i Ochronie Integrowanej Roślin.

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów szkół rolniczych w Polsce. Zorganizowany został wspólnie przy udziale Ośrodka Doradztwa Rolniczego Minikowo, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego Bydgoszcz, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa  Bydgoszcz oraz Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu.

Celem konkursu było popularyzowanie  wśród uczestników  wiedzy z zakresu uprawy i integrowanej ochrony roślin oraz kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wszyscy konsumenci chcieliby jeść smacznie i zdrowo, czyli opierać się na zdrowych rolniczych produktach, najlepiej ekologicznych, nieopryskanych chemią. Pod opieką mgr inż. Honoraty Kopp Ostrowskiej naszą szkołę reprezentowali dzielnie Justyna Łęgowska – II TOR oraz Radosław Wojtalik – II TOR.

Przebieg konkursu obejmował:

 

Część pierwsza – wykład „ Integrowana uprawa  i ochrona kukurydzy ” – dr inż. Piotr Wasilewski Uniwersytet Technologiczno -Przyrodniczy w Bydgoszczy.

 

Część druga pisemna – obejmowała  rozwiązanie testu.

 

Część trzecia praktyczna – szkolenie oraz sprawdzenie umiejętności z zakresu wykonania kalibracji opryskiwaczy.

 

W ogólnej klasyfikacji nie udało się naszym uczniom zdobyć znaczących miejsc. Konkurs ten był sprawdzeniem możliwości i znajomości wiedzy z zakresu integrowanej uprawy i ochrony kukurydzy oraz technik wykonywania zabiegów ochrony roślin.

 

022 031 032 036 042 043 045 047 051Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.