Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu po raz kolejny na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


DSCN3162Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu 10.05.2015 po raz kolejny udali się na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy . W ramach innowacji „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce” oraz „Geodezja w  architekturze krajobrazu” mieli możliwość odbycia zająć z profesorami wykładającymi na uczelni oraz obsługi sprzętu związanego z badaniem właściwości gleby, wody oraz sprzętu geodezyjnego na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska.

 

 

DSCN3146Tym razem, na Katedrze Genetyki, Fizjologii i Biotechnologii Roślin, zapoznali się z procesem rozmnażania roślin metodą in vitro (na szkle). Począwszy od przygotowania pożywki, przez pracę z użyciem autoklawu (urządzenie zapewniające idealnie sterylne warunki) do wzrostu roślin w specjalnych pojemnikach.

 

DSCN3150Następnie podczas zajęć na Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb samodzielnie badali frakcje i właściwości gleb. Dowiedzieli się w jaki sposób określić odczyn podłoża, który ma znaczący wpływ na dobór roślin podczas projektowania ogrodu. Dodatkowo mogli zbadać jonizację napoi, które mieli ze sobą i porównać je z wodą kranową. Okazało się, że pod tym względem najzdrowsza (zawierająca najwięcej potrzebnych dla naszego organizmu mikroelementów i makroelementów )jest woda prosto z kranu.

DSCN3153

 

 

 

 

 

 

DSCN3135 - KopiaDSCN3138 DSCN3139utp320160505utp320160513Na Fordonie Architektura Krajobrazu odwiedziła po raz kolejny Katedra Geomatyki, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Podczas poprzedniej wizyty uczniowie wykonali inwentaryzację terenu przy jednym z budynków uczelni. Na jej podstawie, już w szkole, stworzyli  projekt koncepcyjny terenu.

W nawiązaniu do istniejących już przestrzeni posiada on geometryczną kompozycję bazującą na okręgach i jest połączony funkcjonalnie z otoczeniem. Podczas pracy uczniowie zwrócili uwagę na podział funkcjonalny przestrzeni i dobór roślin zapewniający atrakcyjność miejsca  przez cały rok. Pierwsza część, mająca charakter wypoczynkowy, została wykonana z zastosowaniem nasadzeń o chłodnych barwach, które wpływają relaksująco na człowieka a jednocześnie wprowadzają do dalszej, bardziej ożywionej części kompozycji. Uczniowie postawili na nietypowe rozwiązania. Siedziska rozmieszczone wzdłuż głównej ścieżki mają kształt półkoli za którymi, na wysokości siedziska, zostały umieszczone donice obsadzone trawami ozdobnymi. Przewidzieli również dwa zaciszne miejsce z kolistym drewnianym podestem, do połowy otoczone skarpą, na których  tarasach  została  umieszczona deska służąca jako siedziska. Całość zwieńczona zacieniającą konstrukcją podporową pod pnącza. Ze względu na lokalizację terenu w pobliżu  Katedry Sztuk Wizualnych w projekcie przewidziano stworzenie podestu, którego zadaniem jest umożliwienie  prezentacji prac studentów oraz ścian, które mogłyby być przez nich w dowolny sposób zapisane.

Zakończenie układu ma charakter rekreacyjny i zostało podzielone na sektory, w których będą odbywały się różnego rodzaju gry zespołowe (stół z planszami do gry w szachy i chińczyka, tablica do gry w kalambury, narysowana na nawierzchni tarcza służąca do rzucania do celu itp.)  Całość  ma służyć zarówno do wypoczynku i rekreacji jak i dawać możliwość  prezentacji prac i myśli studentów na podestach i ścianach.

20160510_113246Prezentacja projektu przez uczennice klasy IITAH i IIITAR odbyła się w sali Rady Wydziału i została bardzo dobrze przyjęta przez przedstawicieli uczelni. W przyszłości projekt ma posłużyć jako etap wyjściowy do zagospodarowania wolnej dotychczas przestrzeni przy uniwersytecie .

DSCN3165 DSCN3169 DSCN3172 DSCN3174 DSCN3182Po prezentacji uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu udali się w teren, gdzie przy pomocy technologii  GPS wytyczyli fragment projektu . Miało to na celu  zapoznanie się z obsługą sprzętu geodezyjnego będącego w posiadaniu uczelni  oraz umożliwienie zaobserwowania relację pomiędzy projektem a realnym rozmieszczeniem elementów w przestrzeni.

Po części  edukacyjnej uczniowie udali się na zasłużony odpoczynek i projekcję filmów.

 

 

 

DSCN3162