Konferencja w Przysieku


2 konferencja Przysiek Konferencja w Przysieku
Uczniowie klas II TOR i III TAR z nauczycielami przedmiotów zawodowych, Stanisławem Sienkiewiczem i Honoratą Kopp Ostrowska, uczestniczyli 24 lutego w konferencji naukowej na temat „Rzepak – nowe metody uprawy” , zorganizowanej prze Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego oddział w Przysieku. Uczniowie mieli okazje posłuchać wykładów oraz zapoznać się z aktualną na rynku roślin oleistych. Otwarcia konferencji dokonał zastępca dyrektora KPODR w Minikowie pan Kamiński. Wykład na temat specyfikacji gleby, środowiska roślin uprawowych poprowadziła pani Maria Sikora z Przysieka . Na temat zalet bioróżnorodności uprawy oraz nowości odmian roślin firmy Saaten – Uniorz Polska opowiedziała pani Anna Patalon. Dużym zainteresowaniem cieszył się też wykład dr.Witolda Szczepaniaka Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu , na temat wiosennego nawożenia azotem w uprawie rzepaku ozimego. Zagadnienia dotyczące ochrony rzepaku preparatami Bayer przedstawił pracownik firmy Krzysztof Dunarski. Z kolei pan Artur Kozera opowiadał o najnowszej odmianie rzepaku ozimego. Na końcu dla wszystkich uczestników Konferencji odbył się Konkurs z nagrodami. 8 konferencja przysiek 9 konferencja przysiek 6 konferencja przysiek 5  konferencja przysiek