Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

na

DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GRUBNIE

Postępowanie nr  ZS.535-10/2015

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie na podstawie art. 92, ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –  Prawo zamówień publicznych (j.t. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę miału węglowego”  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

„WĘGLOPASZ” SP. Z O.O, 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

adres do korespondencji:

Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

i uzyskał łączną ilość pkt: 100

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT

 

 

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.