zmiana

Uwaga !!!

Został uszczegółowiony pkt. I „PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA” – na str. 2 SIWZ

(zmiany zaznaczono na czerwono)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę miału wraz z załącznikamiSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.