Kierunek – mechatronika


Czym jest mechatronika? Kim jest mechatronik?

Mechatronik musi być osobą orientującą się w mechanice, elektronice i informatyce, gdyż jego praca będzie polegała właśnie na wykorzystywaniu tych trzech dziedzin do usprawniania różnych urządzeń.

IMG_20151126_133941

Mechatronik to specjalista zajmujący się wszelkimi urządzeniami, dzięki którym można sterować innymi urządzeniami. Tak więc to on zajmuje się diagnostyką samochodów w warsztatach samochodowych, to on pracuje w halach produkcyjnych przy wykorzystywaniu tego typu urządzeń do produkcji różnych towarów.

IMG_20151126_133952

Przedmioty zawodowe, które znajdują się w programie nauczania zawodu technik mechatronik to:

  1. Elektrotechnika i elektronika.
  2. Technologie i konstrukcje mechaniczne.
  3. Pneumatyka i hydraulika.
  4. Urządzenia i systemy mechatroniczne.

Plus oczywiście zajęcia w pracowniach.

IMG_20151126_134004