UCZNIOWIE TECHNIKUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU Z WIZYTĄ NA UNIWERSYTECIE TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZYM W BYDGOSZCZY


 

15Dnia 28 października  w ramach  innowacji  pt.: „GEODEZJA W  ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU” uczniowie   klas II, III i IV TECHNIUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU udali się na wycieczkę na Uniwersytet  Technologiczno – Przyrodniczy w  Bydgoszczy.

Wizyta  na uczelni rozpoczęła się od oprowadzenia uczniów po laboratoriach i pracowniach Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w  celu zapoznania z narzędziami i maszynami służącymi do  oceny właściwości  fizycznych  materiałów  budowlanych.

 

456

Kolejnym punktem  wizyty było zaprezentowanie przez  Panią Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich  dr inż. Magdalenę Dobiszewską oferty  edukacyjnej wydziału.

Następnie wykładowcy akademicy Katedry Geomatyki, Geotechniki i Gospodarki Przestrzennej wprowadzili uczniów w tematykę  zajęć  terenowych.

321

Podczas  zajęć  uczniowie dokonali inwentaryzacji terenu za pomocą  najnowocześniejszego sprzętu geodezyjnego. Zapoznali się z  zasadami obsługi GPS ( wyznaczali punkty z  użyciem nadajników  satelitarnych) i tachimetru elektronicznego.

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Na podstawie dokonanych pomiarów i  charakterystyki punktów  sytuacyjno-wysokościowych uczniowie  będą mieli możliwość zaprojektowania terenu  wypoczynkowego  dla studentów oraz  wytyczenia swoich  planów  w terenie.

W  czasie wyjazdu uczniowie  mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności  dzięki pracy na sprzęcie  geodezyjnym najwyższej  jakości.

Wycieczka, poza aspektem edukacyjnym, miała również  za zadanie zintegrować uczniów klas technikum architektury krajobrazu poprzez  projekcję  filmu w kinie Helios.

Serdecznie dziękujemy wykładowcom Katedry Geomatyki, Geotechniki i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,.