Nasz nauczyciel w gronie najlepszych w kraju


W gronie trzynastu nauczycieli mianowanych do tytułu Nauczyciela Roku znalazł się pan Krzysztof Jaruszewski, nauczyciel języka angielskiego.

W środę 13.10.2010r. w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczysta Gala z udziałem między innymi Prezydenta Bronisława Komorowskiego, Katarzyny Hall – minister edukacji narodowej, Sławomira Broniarza – prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, Marka Michalaka – rzecznika praw dziecka, Włodzimierza Paszyńskiego – wiceprezydenta Warszawy, rektorów szkół wyższych, kuratorów oświaty, dyrektorów szkół i nauczycieli z całej Polski.
Gośćmi specjalnymi Gali byli znani społecznicy i podróżnicy: Marek Kamiński i Jan Mela.

Konkurs „Nauczyciel Roku” odbył się już po raz dziewiąty. Kandydatów do konkursu zgłaszają grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. Przy ocenie nauczycieli brane są pod uwagę ich sukcesy – np. liczba laureatów olimpiad, odsetek absolwentów przystępujących do matury i zdających ją, pomoc uczniom w sytuacjach dla nich trudnych, działalność społeczna nauczyciela itp.itd.

W tym roku Kapituła, która pracowała pod przewodnictwem prof. Stefana M. Kwiatkowskiego, z ponad setki nadesłanych zgłoszeń postanowiła nominować do tytułu Nauczyciela Roku 2010 następujące osoby:

 • Andrzeja Ceglarza, fizyka z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju;
 • Anitę Geratowską, nauczycielkę z Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” w Rybniku;
 • Katarzynę Gietner, nauczycielkę wychowania fizycznego oraz wychowania do życia w rodzinie z Liceum Ogólnokształcącego nr 1 we Wrocławiu;
 • Marka Golkę, fizyka z Gimnazjum nr 5 w Radomiu;
 • Andrzeja Gościeja, geografa z Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu;
 • Cecylię Heller, nauczycielkę gry na pianinie z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Opolu;
 • Krzysztofa Jaruszewskiego, anglistę z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie;
 • Mariusza Konowrockiego, pedagoga szkolnego z Gimnazjum nr 4 w Otwocku;
 • Maria Mendelę, nauczycielkę – bibliotekarkę z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini;
 • Małgorzatę Nawrocką, nauczycielkę nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej w Koźminku;
 • Małgorzatę Olędzkś, nauczycielkę fizyki, astronomii i matematyki z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Białymstoku;
 • Marię Tuchowską, katechetkę z Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Woli;
 • Teresę Witkowską, polonistkę z Zespołu Szkół w Górze.

To finaliści Konkursu, którego celem jest uhonorowanie najlepszych nauczycieli w Polsce, prawdziwych wychowawców, mistrzów w swoim zawodzie, pedagogów cenionych przez uczniów, rodziców oraz społeczności lokalne.
Dotychczasowi laureaci są autorytetami w swoim środowisku, cenionymi ekspertami, którzy komentują w mediach sprawy związane z oświatą, zdobywają kolejne nagrody, ale nadal poświęcają każdą wolną chwilę swoim uczniom (Głos Nauczycielski).

Nauczycielem Roku 2010 został pan Marek Golka.