60 lat minęło

DSC_7811W piątek 25 września odbyła się w  szkole niecodzienna uroczystość. Minęło 60 lat od chwili powołania placówki, która wykształciła kilka tysięcy absolwentów. Na oficjalne obchody zaproszeni zostali przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz, dyrektorzy chełmińskich szkół, duchowieństwo i przedsiębiorcy współpracujący ze szkołą.Nie zabrakło również reprezentantów zaprzyjaźnionej szkoły z Hann.Munden, którzy przyjechali specjalnie na obchody z Dolnej Saksonii. Wśród licznych   „urodzinowych” prezentów dla jubilatki znalazła się ławka wykonana przez niemiecką młodzież, przywieziona przez dyrektora i jednego z nauczycieli wspomnianej placówki.

Dyrektor Jan Went w przemówieniu nakreślił historię ZS CKP, podkreślił  priorytety dydaktyczno-wychowawcze, szeroką ofertę edukacyjną, która dostosowana została do potrzeb rynku pracy. Zauważył też, że wśród naszych absolwentów są ludzie nauki, kultury i biznesu. Jubileusz był również okazją do wręczenia odznaczeń Zasłużony dla Rolnictwa następującym nauczycielom :Małgorzacie Kręcickiej, Grażynie Dombek, Mariannie Forsztek i  dyr. Dorocie Żulewskiej.

Po części oficjalnej, prowadzonej przez p.dyr. Dorotę Żulewską i p. Andrzeja Wojciechowskiego, „pałeczkę” przejęli uczniowie, którzy zaprezentowali przygotowaną specjalnie na tę okazję część artystyczną, na którą złożył się pokaz multimedialny obejmujący kolejne dekady historii szkoły. Zgromadzeni goście, nauczyciel i uczniowie mogli wysłuchać pięknie zinterpretowanych piosenek charakterystycznych dla  kolejnych dziesięcioleci. W trakcie ich wykonywania odbywał się pokaz zdjęć nawiązujących do typowego życia szkoły z okresu 60 lat. „Podróż ” sentymentalną zakończył film zrealizowany w ubiegłym roku, przedstawiający  naszą placówkę współcześnie. Po uroczystości goście zostali zaproszeni do zwiedzania  nowoczesnych sal dydaktycznych i pracowni  przedmiotowych, w których kształci  się obecnie młodzież w wielu kierunkach.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy złożyć p. Skupniewiczowi i chórowi z KLO i G w Chełmnie za uświetnienie uroczystości wykonanymi utworami.

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.