Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Szkoła widziana oczami uczniów”

Regulamin Szkolnego Konkursu Fotograficznego
„Szkoła widziana oczami uczniów”
Konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie
CELE KONKURSU:
1. Pokazanie szkoły (budynku, ludzi z nim związanych) w ciekawy, niekonwencjonalny sposób
2. Wykonanie fotografii odzwierciedlających życie naszej placówki
3. Ukazanie naszej szkoły w sposób taki, w jaki postrzegacie ją Wy – uczniowie
FORMA KONKURSU:
1. W konkursie biorą udział wszystkie klasy uczęszczające do Zespołu Szkół CKP w Grubnie
2. Każda klasa zobowiązana jest dostarczyć do pani Doroty Pstrąg lub Aleksandry Zawady (w terminie do 10 września 2015) minimum 3 zdjęcia o formacie 20X30 cm w formie papierowej
3. Każda fotografia powinna być opisana na odwrocie ołówkiem (należy tam zamieścić metryczkę, w które pojawi się nazwa klas oraz imiona i nazwiska osób, które wykonały zdjęcie)
4. Prace konkursowe powinny mieć postać fotografii kolorowych lub czarno-białych. Nie dopuszcza się możliwości cyfrowej obróbki zdjęć, nie można dokonywać fotomontaży
5. Prace konkursowe będą prezentowane w formie wystawy w czasie uroczystych obchodów 60-lecia szkoły
6. Najciekawsze fotografie zostaną nagrodzone
PRZEBIEG KONKURSU:
1.10 września 2015 – ostateczny termin dostarczenie zdjęć (przypominamy, że zdjęcia powinny być opisane na odwrocie, klasa oraz imiona i nazwiska uczniów, którzy wykonali fotografie)
2. 24 września 2015 – rozstrzygnięcie konkursu
3. 25 września 2015 – ogłoszenie wyników konkursu podczas uroczystych obchodów 60-lecia szkoły
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych prac.
2. Przystąpienie uczestnika do udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz oznacza zgodę na publikację zdjęcia i wykorzystanie fotografii podpisanej imieniem i nazwiskiem autora na potrzebę stworzenia wystawy (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r).
3. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być zdjęciami autorskimi, nienagradzanymi wcześniej w innych konkursach i nigdzie dotąd niepublikowanymi.

Organizatorzy:
pani Dorota Pstrąg, pani Aleksandra ZawadaSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.