zapytanie o cenę

Grubno, dnia 06.05.2015r.

 

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

 

 

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego: zakup wykładziny Orion 466-07

 ILOŚĆ PODANA W FORMULARZU OFERTY – PLIK DO POBRANIA PONIŻEJ

 

 

Ofertę zawierającą żądane informacje

proszę złożyć do dnia 13.05.2015r.

 

 

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres Zespół Szkół CKP, Grubno 56, 86-212 Stolno

(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu 56 686-21-78 lub

(nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej marcin.sowa@o2.pl

(adres e-mail)

 

Kryterium wyboru: jak najniższa cena brutto.

 

 

Plik z zapytanie do pobrania:

FORMULARZ OFERTY

 

 

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.