Konkurs plastyczny i fotograficzny “W POSZUKIWANIU NAJPIĘKNIEJSZEGO KRAJOBRAZU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”


 

konkurs_w poszukiwaniu_sztrajfka_interPrzypominamy, że 24  kwietnia upływa termin składania prac konkursowych!!!

Zespół Szkół CPK im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży oraz Chełmiński Dom Kultury

zapraszają młodzież z Chełmna i województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w I edycji konkursu plastycznego i fotograficznego

“W POSZUKIWANIU NAJPIĘKNIEJSZEGO KRAJOBRAZU ZIEMI CHEŁMIŃSKIEJ”

 Konkurs plastyczno -fotograficznego „W poszukiwaniu najpiękniejszego krajobrazu ziemi chełmińskiej” skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu chełmińskiego.

CELEM KONKURSU JEST:

  • Pobudzenie zainteresowania młodzieży krajobrazem regionu,
  • Podwyższenie poziomu wiedzy na temat walorów turystycznych ziemi chełmińskiej,
  • Uwrażliwienie na piękno otaczającego krajobrazu,
  • Budowanie tożsamości lokalnej,
  • Promowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku ziemi chełmińskiej,
  • Rozwój i odkrywanie talentów wśród młodzieży,
  • Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności obserwacji przyrody i jej dokumentowania,
  • Zachęcanie do samodzielnego poszukiwania informacji o lokalnej przyrodzie.

TECHNIKA PRAC:

– konkurs plastyczny: dowolna (np. malarstwo, rysunek, grafika, batik); format max50/70 cm,

– konkurs fotograficzny: fot. czarno-biała, fot. kolorowa; format 13/18 cm (max 3 zdjęcia).

PRACE POWINNY ZAWIERAĆ:

– imię i nazwisko, wiek autora oraz adres i tel.,

– imię i nazwisko opiekuna oraz adres placówki patronującej.

DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWEJ:

– komisja konkursowa powołana przez organizatora dokona oceny prac w poszczególnych kategoriach wiekowych:

w konkursie plastycznym / uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/,

w konkursie fotograficznym / uczniowie szkół gimnazjalnych, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych/.

NAGRODY:

– w każdej kategorii ufundujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

TERMINY:

– prace należy dostarczyć w terminie do 24 kwietnia 2015 r. na adres:

Chełmiński Dom Kultury, ul. Dworcowa 40 a., 86-200 Chełmno  / sekretariat /z dopiskiem:

„W poszukiwaniu najpiękniejszego krajobrazu ziemi chełmińskiej”.

PODSUMOWANIE, WRĘCZENIE NAGRÓD I WYSTAWA NAGRODZONYCH PRAC odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół CKP  w Grubnie

UWAGI:

– organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia przesyłek nadesłanych drogą pocztową,

– wykluczamy prace zbiorowe,

– prace plastyczne opisujemy na odwrocie, fotograficzne na dołączonej metryczce (opisane z przodu nie będą oceniane),

– prace nie mogą być zwinięte w rulon,

– prace konkursowe przechodzą na własność organizatora,

– informacje szczegółowe: Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży; tel. 531 314 422,

– organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie konkursu.

 

Przystępując do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań w organizacji konkursu (publikacje, ogłoszenia wyników, upowszechnianie prac na stronach internetowych organizatorów itp.)