Ze szkoły do pracy

DSCN4007Szybki rozwój technologii w różnych branżach gospodarki sprawił, że szkoła zawodowa, pomimo największych starań, nie jest w stanie przygotować absolwenta do pracy na konkretnym stanowisku, które często wymaga ściśle określonych kompetencji. Dlatego zarówno szkoły, jak i przedsiębiorcy nawiązują współpracę w zakresie kształcenia zawodowego uczniów, a przede wszystkim praktycznej nauki zawodu. Wychodząc naprzeciw tym trendom, dyrekcja szkoły podjęła taką współpracę z firmą „MBB Marek Bernaciak” w Toruniu, która zajmuje się produkcją i montażem konstrukcji aluminiowo-szklanych. Rozmowy trwały od października tego roku, a ich efektem było wyłonienie trójki najlepszych uczniów z klasy 3 Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, którzy będą przygotowywani do pracy w firmie w ramach zajęć praktycznych. To będzie dla nich świetna okazja do łączenia teorii z praktyką oraz do nabycia zarówno kompetencji twardych (kwalifikacje stricte zawodowe), jak i miękkich, takich jak np.: odpowiedzialność, komunikatywność, praca w zespole itp. 28 listopada br. uczniowie: Mateusz Ziółkowski, Patryk Jonatowski i Patryk Stopikowski, pod opieką wicedyrektor Barbary Lejman i kierownika szkolenia praktycznego Edwarda Gadzikowskiego, udali się z wizytą do zakładu, aby zapoznać się z procesem produkcji oraz omówić szczegóły współpracy. Uczniowie zobaczyli jak wygląda cały przebieg tworzenia konstrukcji od chwili projektu do ich wyprodukowania. Do czasu ukończenia szkoły będą objęci pomocą stypendialną przez firmę, a po skończeniu szkoły zostaną zatrudnieni na stanowiskach, do których będą przygotowywani. Liczymy na to, że będą dobrymi fachowcami. Ten model kształcenia planujemy stopniowo wprowadzać również w innych kierunkach zawodowych.

DSCN4006DSCN4008DSCN4010DSCN4011DSCN4012DSCN4013Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.