Konkurs świąteczny

stroik 1           SZKOLNE KONKURSY  

 „STROIK   BOŻONARODZENIOWY”

                             I

                   ,,KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach, które mają na celu rozwijanie  kreatywności, twórczego myślenia, wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej  tradycji świątecznej.

 

CEL KONKURSÓW:

-Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia

-Edukacja młodzieży w  zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z  obrzędowością ludową

-Pobudzenie  aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

-Prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na forum szkoły

REGULAMIN KONKURSÓW:

  1. Uczestnikami konkursów mogą być uczniowie naszej szkoły
  2. Przedmioty konkursów- stroik świąteczny, kartka świąteczna
  3. Każdy uczeń może dostarczyć tylko 1 pracę na dany konkurs
  4. Każdą pracę należy  zaopatrzyć w  metryczkę z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa

Prace należy składać w sali 315 w internacie do Sylwii Drążkowskiej-Murak oraz Marty Przybylskiej

DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH:stroik3

Prace należy dostarczyć do 15 grudnia 2015r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi 17  grudnia 2015r. podczas konkursu na „Stół Bożonarodzeniowy”

JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA

– oryginalność kompozycji

– estetykę wykonania

– wykorzystanie materiałów naturalnych

–  wkład  pracy

– samodzielność  wykonania

STROIKI ORAZ KARTKI ZOSTANĄ WYEKSPONOWANE W INTERNACIE  W SALI KONFERENCYJNEJ 18 GRUDNIA 2015 R.

NA NAJPIĘKNIESZCZE PRACE CZEKAJĄ ATRAKCYJNE  NAGRODY 

stroik 4Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.