Atrakcyjne kształcenia zawodowe w powiecie chełmińskim III


 

 

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie wspólnie z Zespołem Zarządzania Projektami ze Starostwa Powiatowego w Chełmnie rozpoczął prace nad kolejnym projektem, którego celem jest wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego.

W ramach projektu przewiduje się pomoc uczniom, m.in. w postaci:

  • dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • specjalistycznych,
  • w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
  • zajęć praktycznych,
  • warsztatów przygotowujących do części praktycznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
  • współpracy szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy,
  • zajęć z zakresu doradztwa i wycieczki edukacyjne.

Realizacja projekt planowana jest: od października 2011 roku do grudnia 2012 roku.