Dzień Kukurydzy w Grubnie


zdjęcia 057Nasi uczniowie  mieli okazję  zapoznać  się z różnorodnością odmian kukurydzy 18 września br. na poletkach doświadczalnych  w Grubnie. Zakład Rolny w Grubnie, należący do Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Janiny Madej w Działowie,  przy wsparciu Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział w Przysieku zorganizowali

Kujawsko Pomorski  Dzień Kukurydzy. W pierwszej  części odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Ardanowskim, który przedstawił  przyszłościowe użytkowanie kukurydzy na biogaz. Podczas spotkania mówiono o wysokiej pozycji polskich hodowli nasiennych i o rejestracji kolejnych rodzimych odmian kukurydzy. Zgodnie z harmonogramem odbył się wykład  dr.hab. Pawła Beresia  dotyczący występowania agrofagów  w kukurydzy oraz metod  ich  zwalczania. Do udziału w poszerzeniu wiedzy w temacie uprawy, siewu i zbioru  tejże rośliny zachęcał pracownik KPODR w Minikowie oddział w Przysieku pan Stanisław Szwejka. Kukurydza jest rośliną, która cieszy się dużą popularnością wśród rolników, co ma odzwierciedlenie w areale tej uprawy, który systematycznie wzrasta. Obecnie w 2014 roku uprawia się w Polsce 1,4 mln ha.  Wykładowca podkreślił, że kukurydza pięknie wyrosła w tym roku , ale  spotyka się  obszary,  na krórych brak opadów  spowodował ogromne straty w tej hodowli . W naszym rejonie na okres wiechowania i zapylenia  kukurydzy przypadła susza,  co poskutkowało wykształceniem dość słabo zaziarnionych  kolb. Spotkaniu towarzyszyły także prezentacje polowych odmian kukurydzy.Prezentowali je  przedstawiciele  firm hodowlano- nasiennych i nawozowych .