Ogłoszenie o wyniku II przetargu nieograniczonego na dostawę miału

 Grubno, dnia 21.09.2014r.

OGŁOSZENIE

O WYNIKU II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRYUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GRUBNIE

Postępowanie nr  zs.535-20/2014

 

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie na podstawie art. 92, ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –  Prawo zamówień publicznych (j.t. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę miału węglowego”  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Firma Handlowa „Węglopol”, Zofia Mucha,

ul. Olsztyńska 89,

87-100 Toruń

i uzyskał łączną ilość pkt: 100

której oferta spełnia wszystkie wymagane warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaoferowana cena jest najkorzystniejszą ceną w przedmiotowym postępowaniu oraz nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Zestawienie oferentów, którzy wzięli udział w postępowaniu:

cena brutto za tonę termin płatności % uzyskanych pkt za cenę % uzyskanych pkt za ter. płatności łącznie

1

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Górny Śląsk” sp. z o.o., ul. Przemysłowa 24, 44-190 Knurów

488,31

30

63,45

3,33

66,79

2

Skład Opału Transport-Handel Ryszard Szreder, 77-100 Bytów, Wolności 19

528,9

90

58,58

10,00

68,58

3

„Węglopol” sp zo.o., ul. Konopnickiej 2A, 11-200 Bartoszyce

405,9

30

76,34

3,33

79,67

4

Składnica Artykułów Masowych „Węglopasz”, T. Mendrygał, M. Mendrygał, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

350,55

80

88,39

8,89

97,28

5

„HEGMAR” sp. j., ul. Oska 20, 86-130 Laskowie Pom.

430,5

30

71,97

3,33

75,31

6

Coal Trade sp. z o.o., ul. Grochowa 12/1, 71-741 Szczecin

354,24

90

87,47

10,00

97,47

7

Fabryka Maszyn Budowlanych „Bumar-Hydroma” S.A, ul. Santocka 44, 71-071 Szczecin

383,76

60

80,74

6,67

87,41

8

„TRANSBUD” sp.j., ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda

430,5

30

71,97

3,33

75,31

9

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „TOREC” sp. z o.o., ul. Ceramizna 6, 87-100 Toruń

424,35

30

73,02

3,33

76,35

10

KRAFT Paliwa sp z o.o. Sp. K, ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

361,57

60

85,70

6,67

92,36

11

Firma Handlowa „Węglopol”, Zofia Mucha, ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń

344,28 zł

90

90,00

10,00

100,00

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

– z przedmiotowego postępowania  nie została odrzucona żadna oferta,

– z przedmiotowego postępowania nie została wykluczona żadna oferta,

– umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94, ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.