Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Grubno, 25.08.2011r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
(oznaczenie sprawy ZS.0401-MS/2011)

 Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego

Im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno, 86-212 Stolno

Rodzaj zamówienia:

Dostawy

Tryb postępowania:

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (trybie art. 40 Prawa Zamówień Publicznych ) o wartości szacunkowej  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych

Nazwa i adres Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę:

SKŁADNICA ARTYKUŁÓW MASOWYCH „WĘGLOPASZ” sp.j.

86-031 Osielsko, Żołędowo, ul. Koronowska 38

Cena i termin płatności najkorzystniejszej oferty:

358,00 zł netto / tona

Termin płatności – 60 dni

Wykonawca otrzymał 100 pkt. w prowadzonym postępowaniu.

 

Uzasadnienie wyboru:

w/w wykonawca spełnił wszystkie warunki SIWZ oraz uzyskał najwyższy wynik podczas prowadzonego postępowania tj. 100%

Informacje dotyczące pozostałych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu:

Nazwa oferenta

Cena netto

Termin płatności

Suma uzyskanych pkt.

Uwagi:

„NATALEX”Wielka Nieszawka, ul. Lipowa 987-165 CIERPICE

374,00

40 dni

92,83

Spełnił wymogi SIWZ

P.H.U. EURO-SMARTMarzena Ostrowska44-300 Wodzisław ŚląskiUl. 26 Marca 154/54

428,00

30 dni

80,28

Spełnił wymogi SIWZ

TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL
Skład opału, mat. Bud., skup złomu
Tadeusz Decka
86-132 Morzeszczyn
Osiedle XXX-lecia PRL 1

369,00

30 dni

92,32

Nie spełnił wymogów SIWZ

(brak dokumentów wym. w części VI A pkt.3 SIWZ)