Przygotowania hotelarzy do VI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie w Elblągu

recepcjaJuż 04.04.2014r. w Zespole Szkół Turystyczno-Hotelarskich w Elblągu odbędzie się VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie. Konkurs składa się z części pisemnej i praktycznej (rezerwacja usługi hotelarskiej przez telefon w języku obcym). Do wygrania są  dwa indeksy na wyższą uczelnie, pobyty weekendowe w elbląskich hotelach i nagrody rzeczowe. W tym roku szkołę reprezentować będą Natalia Sałata i Tomasz Kreczmer z IV TH.
Przykład sposobu dokonania rezerwacji
Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
a) wypełnienie i podpisanie formularza rezerwacji na stronie internetowej oraz przesłanie go do hotelu w formie elektronicznej,
b) przesłanie zamówienia rezerwacyjnego w formie pisemnej: listem poleconym, faksem lub w formie elektronicznej (e-mail),
c) telefoniczne zamówienie pobytu,
d) osobiste, pisemne potwierdzenie rezerwacji w Recepcji Hotelowej.
Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z procedurą opisaną powyżej, Hotel prześle na wskazany przez Państwa adres lub numer faksu dokument autoryzacyjny / potwierdzenie rezerwacji/ (z wyjątkiem przypadku opisanego w pkt. d powyżej), który winien zostać podpisany oraz odesłany zwrotnie.
Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Hotel rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości rezerwowanego pobytu w ciagu 3 dni roboczych.
Zadatek, o którym mowa powyżej , winien być uiszczony na rzecz Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki, voucheru lub w formie obciążenia karty kredytowej za pisemną zgodą Gościa hotelowego.
Zadatek winien być wpłacony w terminie określonym na przesłanym Państwu Dokumencie Autoryzacyjnym.
Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym [paragon] lub fakturą vat.
Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Hotelu & Spa Bachledówka.
Wpłaty prosimy kierować na numer rachunku bankowego Hotelu & Spa Bachledówka
Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej
SWIFT: POLUPLPR
IBAN: PL 62 88080006 0050 0500 0500 0001
Rezerwacja nie zostanie dokonana skutecznie w przypadku braku wpłaty zadatku w określonym powyżej terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej. Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Hotelu & Spa Bachledówka*** okres rozliczeniowy wynosi 7 dni, co oznacza że każdy Gość przebywający w Hotelu powyżej 7 dni jest zobowiązany do uiszczenia należności za wykorzystany pobyt i usługi w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pobytu.
Hotel & Spa Bachledówka  zastrzega sobie, w uzasadnionych przypadkach, prawo do wystąpienia z prośbą do Gościa Hotelowego o podwyższenie wysokości zabezpieczenia kredytowego na Jego karcie kredytowej lub o wcześniejsze uiszczenie należności za usługi hotelowe. Korzystanie z dodatkowych świadczeń hotelowych na zasadach „kredyt Hotel” (rachunek na pokój) jest możliwe wyłącznie po przekazaniu Recepcji Hotelowej prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Dokumentu autoryzacyjnego umożliwiającego dokonywanie zamówień kredytowych („rachunek na pokój”) na usługi towarzyszące pobytowi Gościa.
Naliczanie wartości rezerwowanych usług hotelowych następuje zgodnie z obowiązującym w dacie dokonania rezerwacji Cennikiem Hotelowym i/lub Ofert Specjalnych.


Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.