Spotkania z ciekawymi zawodami dla gimnazjalistów

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie serdecznie zaprasza uczniów klas III zainteresowanych dalszą edukacją w szkole ponadgimnazjalnej na „Spotkanie z ciekawymi zawodami”. Na tym spotkaniu uczniowie, w 12-15 osobowych grupach, będą mogli zapoznać się z istotą i charakterem danego zawodu. Dowiedzą się, czym zajmuje się fachowiec wybranej profesji. Pod opieką nauczyciela z naszej szkoły wezmą udział w zajęciach warsztatowych w wybranym dla siebie zawodzie:

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Uczniowie wezmą udział w krótkiej prelekcji na temat przedmiotów zawodowych tego bloku, dowiedzą się również, na czym polega specyfika zajęć praktycznych. Ciekawym punktem programu będą zajęcia rysunku odręcznego w ołówku, uzupełnione pokazem prac uczniów naszej szkoły. Poza tym odbędą się zajęcia bukieciarskie, na których uczestnicy warsztatów wykonają kwiaty z papieru, a także stworzą własne kompozycje z zastosowaniem wcześniej wykonanych kwiatów. W ramach tego zawodu będą miały miejsce również zajęcia geodezyjne, a na nich zaprezentowane zostaną przyrządy geodezyjne, za pomocą których zainteresowani dokonają prostych pomiarów i odczytów.

 TECHNIK ROLNIK ORAZ ZSZ W ZAWODZIE MECHANIK – OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Uczniowie zainteresowani tym zawodem wezmą udział w prelekcji dotyczącej realizacji procesu produkcji roślinnej. Dowiedzą się,  w jaki sposób wykonuje się prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Wezmą udział w zajęciach praktycznych w gospodarstwie rolnym w Grubnie, dotyczących budowy maszyn i obsługi ciągników rolniczych. Zapoznają się również z pracą maszyn do obróbki skrawania.

TECHNIK HOTELARSTWA

  Zainteresowani tym zawodem wezmą udział w krótkiej prelekcji na temat rynku hotelarskiego świata. Poprzez udział w zajęciach warsztatowych poznają techniki i sposoby przygotowania stołu na przyjęcia okolicznościowe. Pod kierunkiem prowadzącego wykonają elementy dekoracyjne, poznają zasady wyposażenia i urządzania wnętrz hotelowych. Wezmą udział w ćwiczeniach praktycznych w recepcji hotelowej, dowiedzą się,  na czy polega organizacja działalności hotelarskiej, planowanie oraz bezpośrednie wykonywanie usług hotelarskich. Przygotują samodzielnie shake”a  barmańskiego.

 TECHNIK MECHATRONIK ORZ ZSZ MONTER MECHATRONIK

       Uczniowie  zainteresowani tymi zawodami wezmą udział w zajęciach warsztatowych, na których zapoznają się z zawodem technik mechatronik i specyfiką pracy w tej specjalizacji. Dowiedzą się,  dlaczego o mechatroniku mówi się „zawód z przyszłością”. Będą uczestniczyć w pokazach urządzeń w pracowni mechatroniki, tj.: urządzeń pneumatycznych, stanowisk ze sterowniami Simens , symulacji programu komputerowego AutoCad. Sprawdzą możliwości wykorzystania mechatroniki w najnowszych sprzętach rolniczych dzięki współpracy z firmą Agro Sieć  Maszyny.

Mechatronik to połączenie – mechaniki , elektrotechniki, elektroniki i informatyki

 TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Uczniowie  zainteresowani tym zawodem wezmą udział w zajęciach warsztatowych z przedstawicielem firmy zajmującej  się odnawialnymi źródłami energii, zaprezentowany zostanie im kierunek i możliwość zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wezmą udział w krótkiej prezentacji wiatraków pozyskujących energię elektryczną, mieszczących się nieopodal Grubna.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZSZ W ZAWODZIE KUCHARZ

     Uczniowie zainteresowani tym zwodem będą mogli spróbować swoich sił przy sporządzaniu gofrów ( z cukrem pudrem, dżemem ), placków ziemniaczanych na słodko i wytrawnie. Samodzielnie wykonają rogale drożdżowe oraz  pizzę. Zapoznają się z pracowniami gastronomicznymi i czynnościami podstawowymi  przy wykonywaniu potraw. Poza tym będą mieli okazję zapoznać się z zasadami podawania potraw oraz sposobami składania serwetek, nakrywania i dekorowania stołów

.Informacje organizacyjne:

  1. Zajęcia warsztatowe odbędą się dnia 18 marca 2014r. w Zespole Szkół CKP w Grubnie.W przypadku dużej liczby chętnych uczniów zajęcia warsztatowe zostaną przeprowadzone dodatkowo  25 marca 2014r.
  2. Zajęcia będą realizowane w godzinach  9.00 – 12.00.
  3. Zespół Szkół CKP w Grubnie zapewnia opiekę nauczyciela oraz bezpłatny transport młodzieży w obydwie strony,  minimum 8 osób w obie strony.
  4. Termin przesłania formularza zgłoszeniowego do udziału w warsztatach upływa dnia 12  marca 2014r.
  5. Zgłoszenia prosimy przesłać: e-mailem: ewelinka_1978@o2.pl, faksem 56 686 21 78  lub pocztą: Zespół Szkół CKP Grubno 56, 86-212 Stolno.
  6. Osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne- p. Ewelina Sowińska ,tel. 600031293 i  Andrzej Wojciechowski
                                                                                     Serdecznie zapraszamy


Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.