Grubno. Chce wykorzystać e-learning w edukacji


Uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego mogą wybierać z zajęć rozwijających umiejętności i przygotowujących do egzaminów zawodowych i maturalnych.

W ramach unijnego projektu POKL „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” o możliwość tę zadbali nauczyciele i Starostwo Powiatowe. – Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zajęcia ze sztuki kulinarnej „Kawa ciasta i desery” oraz „Kuchnie świata”, podczas których młodzież gotuje, piecze, zgłębia sztukę przygotowywania kaw, deserów – mówi Dorota Żulewska, zastępca dyrektora. – Realizując te zadania udało się nam wyposażyć pracownie w pomoce dydaktyczne za około 80 tysięcy złotych, co wpłynie na jakość kształcenia zawodowego. Realizacja projektu pozwoli na nauczanie na odległość. Uczniowie będą zobowiązani do uczęszczania na zajęcia, ale wiele kursów zostanie udostępnionych online. E-learning to dynamicznie rozwijająca się forma edukacji. Wprowadzanie nowoczesnych form edukacji skutecznie uzupełni tradycyjny proces nauczania wpływając na sukcesy uczniów.
Szkoła ma dostęp do platformy elearningowej dzięki uczestnictwu w projekcie POKL „Megabajty wiedzy”. – Zakupu dokonaliśmy realizując ze staro- stwem kolejny projekt – dodaje. – W styczniu przeszkolona zostanie kolejna grupa nauczycieli, wdrażając nowoczesne techniki pracy z uczniem.

Gazeta Pomorska 6 stycznia 2011