Oferta zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014

Wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w wybranej przez siebie dziedzinie.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do nauczycieli prowadzących zajęcia.

 

Oferta zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w roku szkolnym 2013/2014

 

 1. I.                   zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe prowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych:

 

 1. technik architektury krajobrazu
 2. technik rolnik
 3. technik architektury krajobrazu
 4. technik ekonomista
 5. technik spedytor
 6. technik hotelarstwa
 7. technik żywienia i gospodarstwa domowego
 8. kucharz
 9. mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

 

 1. II.                Zajęcia przygotowujące do matury
 1. język obcy zawodowy – A.Przewięźlikowska
 2.  język angielski – A.Zawada, K.Jaruszewski, M.Ośmiałowska
 3. język niemiecki – A.Zapałowska, B.Golebska-Kopczyńska, L.Rusin
 4. język polski – M.Małecka, M.Dombrowska-Zegan, D.Pstrąg
 5. matematyka – I.Chylińska, S.Kręcicki

 

 1. III.             Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 1. chemia – T.Went
 2. historia – A.Pikulska-Brembor
 3. biologia – E.Obczyńska
 4. geografia – J.Szpręglewska

 

 1. IV.              Zajęcia specjalistyczne
 1. zajęcia bukieciarsko-florystyczne – S.Drążkowska-Murak
 2. projektowanie , urządzenia i pielęgnacja architektury krajobrazu – S.Drążkowska – Murak
 3. Polskie kuchnie regionalne – E.Chrapińska, A.Podlaszewska
 4. kuchnia dla oszczędnych – nic się w kuchni nie marnuje – G.Dombek,. A.Hanisz
 5. CONCIERGE hotelowy – A.Wojciechowski
 6. zajęcia kelnerskie  – A.Wojciechowski
 7. zajęcia a obsługi i napraw sprzętu rolniczego – H.Sobociński, J.Januszewski

 

 1. V.                 Zajęcia z zakresu opieki pedagogiczno –psychologicznej
 1. zajęcia z komunikacji interpersonalnej – B.Lejman
 2. zajęcia korekcyjno – kompensacyjne – M.Dombrowska-Zegan

 

 1. VI.              Zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe
 1. przedsiębiorczość –M.Kręcicka
 2. filmoznawstwo i sztuka – P.Sołtysiak, D.Pstrąg
 3. dziennikarstwo – R.Ojdowska
 4. architektura ogrodów – E.Sowińska
 5. zajęcia terenowe „Związki przyczynowo-skutkowe w dolinie rzeki’ – E.Sowińska


Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.