Półmetek realizacji projektu

Powiat Chełmiński wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Chełmnie jest w połowie realizacji projektu „Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim” wdrażanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach oferty doskonalenia dla nauczycieli, udało się zrealizować następujące szkolenia:

 1. „Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:

Gimnazjum w Papowie Biskupim; Szkoła Podstawowa w Kolnie; Szkoła Podstawowa w Stolnie; Szkoła Podstawowa w Starogrodzie; Szkoła Podstawowa w Wabczu; Szkoła Podstawowa w Robakowie; Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie; Szkoła Podstawowa nr 4 w Chełmnie i Szkoła Podstawowa w Małych Łunawach.

 

 2. „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki: Przedszkole w Lisewie oraz Niepubliczne Przedszkole Brzdąc w Chełmnie.

 

 3. „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:

Szkoła Podstawowa w Lisewie; Gimnazjum w Lisewie; Szkoła Podstawowa w Małym Czystym; Gimnazjum w Robakowie i Gimnazjum nr 1 w Chełmnie.

 

 4. „Postawy uczniowskie-jak je kształtować?” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:

Szkoła Podstawowa w Krusinie; Gimnazjum w Stolnie; Gimnazjum w Kijewie Królewskim; Szkoła Podstawowa w Trzebczyku; Szkoła Podstawowa w Zegartowicach oraz Technikum przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.

 

 5. „Rodzice są partnerami szkoły” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:

Gimnazjum w Podwiesku; I Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chełmnie.

 

 6. „Wspieranie pracy wychowawców klas –bezpieczna szkoła” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:

Szkoła Podstawowa w Unisławiu i Gimnazjum nr 2 w Chełmnie.

 

7. „Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:

Gimnazjum w Unisławiu

 

 8. „Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:

Szkoła Podstawowa w Brzozowie

 

9. „Nauczyciel 45+” ze szkolenia skorzystały następujące jednostki:

Technikum przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Chełmnie

 

W ramach projektu zostało przeszkolonych ponad 300 nauczycieli z 30 szkół/przedszkoli z terenu powiatu chełmińskiego.Ponadto w ramach przedsięwzięcia funkcjonują 4 sieci współpracy i samokształcenia, pozwalające na wymianę doświadczeń pomiędzy dyrektorami i nauczycielami wszystkich szkół i dwóch przedszkoli z powiatu chełmińskiego.

 

Już w przyszłym roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń. Więcej informacji na ten temat już niedługo na stronie!!!!!!!

 

Okres realizacji Projektu  –  od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.

Wartość Projektu              –  769 702,00 PLN (dofinansowanie wynosi 100%  z

Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa)

 

 

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.