Wyniki przetargu nieograniczonego

 

Grubno, dnia 27.08.2013r.

OGŁOSZENIE

O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na

DOSTAWĘ MIAŁU WĘGLOWEGO

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRYUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W GRUBNIE

Postępowanie nr  zs.535-10/2013

Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie na podstawie art. 92, ust. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. –  Prawo zamówień publicznych (j.t. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) informuje, że  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „dostawę miału węglowego”  wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Składnica Artykułów Masowych

„Węglopasz” sp.j.

86-031 Osielsko, Żołędowo

i uzyskał łączną ilość pkt: 95

której oferta spełnia wszystkie wymagane warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zaoferowana cena jest najkorzystniejszą ceną w przedmiotowym postępowaniu oraz nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

Zestawienie oferentów, którzy wzięli udział w postępowaniu:

LARGO sp. z .o.o, Ul. Polna 103-105, 87-100 Toruń

90,29

Transport Usługi Handel Skład Opału, Mat. Budowlane, Skup złomu, Tadeusz Decka, Ul. Oś. XXX lecia PRL 1, 83-132 Morzeszczyn

81,53

Coal Trade Sp. z.o.o, Ul. Grochowa 12/1, 71-741 Szczecin

80,56

EKO-TERM Magdalena Kluszczyńska, Ul. Chełmińska 27A, 86-230 Lisewo

80,39

„NINAX”, Wielka Nieszawka, Ul. Lipowa 9, 87-166 Cierpice

76,74

P.W. TransLis, Henryk Lis, Ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa

76,23

Transport Samochodowy, Grzegorz Łupkowski, Wacyn 97, 26-600 Radom

75,32

Lachowicz Energy Partner sp. z.o.o., Gdańska 13, 70-661 Szczecin

69,06

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

– z przedmiotowego postępowania  zostały odrzucone 4 oferty, tj.:

  1. Transport Samochodowy i sprzedaż Węgla, Adam Łupkowski, Wabcz 6, 86-212 Stolno
  2. Hurtownia „Farb-Bud”, Hanna Andrzejak, Ul. Przemysłowa 15, 86-200 Chełmno
  3. Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „Image”, Ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze-Gardawice
  4. P.W. Atex sp z.o.o, ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice

z uwagi na niespełnienie warunków określonych w SIWZ, tj. nie dołączenie do oferty wszystkich wymaganych dokumentów .

– z przedmiotowego postępowania nie został wykluczony żaden oferent,

– umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta zgodnie z art. 94, ust. 1, pkt. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo zamówień publicznych, tj. nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.