ZESPÓŁ SZKÓŁ Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę miału węglowego-250 ton.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w SIWZ, dostępnej w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie www.grubno.pl

Oferty należy składać do dnia 26.08.2013 do godz. 13.00

Załączniki:

  1. SIWZ (1)
  2. formularz ofertowy
  3. zal2
  4. zal3
  5. zal4Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.