Terminy egzaminów poprawkowych


EGZAMINY POPRAWKOWE 2013

Przedmiot

Data i godzina

Sala

Skład komisji

Matematyka

26.08.2013

Godz. 9.00

Sala 204

D.Żulewska,I.Chylińska,S.Kręcicki

Marketing w hotelarstwie

26.08.2013

Godz. 8.00

Sala 104

B.Lejman,E.Sienkiewicz,A.Wojciechowski

Produkcja zwierzęca

26.08.2013

Godz. 9.00

Sala 103

B.Lejman,S.Sienkiewicz,Z.Porożyński

 

 

Język angielski

27.08.2013

Godz. 9.00

Sala 104

D.Żulewska,M.Ośmiałowska,K.Jaruszewski

Język obcy zawodowy

27.08.2013

Godz. 12.00

Sala 104

D.Żulewska,M.Ośmiałowska,K.Jaruszewski

Historia

27.08.2013

Godz. 9.00

Sala 201

B.Lejman,P.Sołtysiak,A.Pikulska-Brembor

WOS

27.08.2013

Godz. 10.30

Sala 201

B.Lejman,P.Sołtysiak,A.Pikulska-Brembor

 

 

 

Język polski

28.08.2013

Godz. 9.00

Sala 202

B.Lejman,M.Dombrowska-Zegan,M.Małecka

Produkcja roślinna

28.08.2013

Godz. 9.00

Sala 108

D.Żulewska,J.Went,M.Forsztek

Obsługa Konsumenta

28.08.2013

Godz. 8.00

sala 106

E.Gadzikowski,A.Podlaszewska,G.Dombek

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

28.08.2013

Godz. 9.00

Sala 106

E.Gadzikowski,A.Podlaszewska,G.Dombek