Etap centralny XXXVII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych


 

W dniach 7-8 czerwca 2013r. w Warszawie na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się etap  centralny  XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Natalia Długosz,  uczennica naszej szkoły,  została laureatką olimpiady w bloku Żywienie Człowieka i Gospodarstwo Domowe.  Zajęła ona 12 miejsce w gronie 38 uczestników z całego kraju. Znalazła się w grupie najlepszych, zdobywając możliwość podjęcia studiów na najlepszych uczelniach publicznych w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie, Warszawie, Szczecinie, Bydgoszczy lub Lublinie. Natalia może podjąć naukę na kierunkach takich jak:  technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, inżynieria procesowa i chemiczna, towaroznawstwo. Sam udział w zmaganiach pisemnych i praktycznych był cennym doświadczeniem dla uczestników. W Warszawie spotkało się ponad dwustu uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Witało ich zacne grono profesorów uczelni, komitet organizacyjny olimpiady, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rolnictwa. Natalii gratulujemy i po zasłużonych wakacjach życzymy owocnego pogłębiania wiedzy na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Zapisz