Pani Małgorzata Kręcicka – kandydat na Nauczyciela Roku


Zapraszamy wszystkich do oddania głosu na panią Małgorzatę Kręcicką. Głosowanie na kandydatów plebiscytu odbywać się będzie, w okresie od  31 maja 2013 r. do dnia 14 czerwca 2013 r., drogą elektroniczną za pomocą sondy zamieszczonej na stronie www.powiat-chelmno.pl lub za pomocą sms-ów. Wystarczy wysłać sms-a o treści CCHN3 na numer 70068.


Za ostatni dzień oddania ważnego głosu na stronie internetowej bądź za pomocą sms-ów uznaje się 14 czerwca 2013 r. do godz. 24:00.

Zapisz