Rekrutacja do projektu pn „Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim” rozpoczęta!

„Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kompetencji i umiejętności zawodowych w powiecie chełmińskim”to projekt wdrażany w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki mający na celu poprawę dostosowania procesu doskonalenia do potrzeb szkół/przedszkoli i nauczycieli z powiatu chełmińskiego, poprzez wdrożenie 60 rocznych planów wspomagania (RPW) w 28 szkołach i 2 przedszkolach spójnych z rozwojem szkół i przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia od stycznia 2013 r. do września 2014 r.

Projekt jest realizowany przez Powiat Chełmiński / Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Chełmnie.

W Projekcie zaplanowano:

1. Przeprowadzenie pełnego cyklu doskonalenia w każdej szkole/przedszkolu
w oparciu o jedną ofertę doskonalenia na dany rok szkolny;

2. Utworzenie przez Powiat Chełmiński czterech tematycznie różnych sieci
współpracy i samokształcenia – jest to grupa nauczycieli z różnych placówek,
która w zorganizowany sposób współpracuje ze sobą w zakresie rozwiązywania
problemów i dzielenia się doświadczeniem poprzez regularne spotkania i wymianę
doświadczeń na platformie internetowej;

3. Opracowanie i monitorowanie realizacji Powiatowego Programu
Wspomagania.

W ramach projektu zostanie, również zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji
projektu m.in.: laptopy, rzutnik multimedialny, drukarki, biurko, krzesła, regał
oraz materiały piśmiennicze i papiernicze.

W Projekcie biorą udział szkoły/przedszkola z powiatu chełmińskiego,
a nauczyciele zainteresowani udziałem zgłaszają się do Szkolnych Organizatorów
Rozwoju Edukacji (SORE): Magdalena Frost, Renata Skibińska, Monika
Niewiarowska-Zych, Dorota Jakubowska, Małgorzata Jakubowska-Siedlecka i Marzena
Zaborowska-Kocioł.

Okres realizacji Projektu – od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r.
Wartość Projektu – 769 702,00 PLN (dofinansowanie wynosi 100% z
Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa)

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i dokumentami znajdziecie Państwo na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chełmnie                                                          http://www.powiat-chelmno.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=6&artykul=361&akcja=artykulSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.