SZKOLNY KONKURS „STROIK WIELKANOCNY I KARTKA WIELKANOCNA”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie, który ma na celu rozwijanie kreatywności, twórczego myślenia wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej tradycji świątecznej.

CEL KONKURSU:

-kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi

-edukacja młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową

-pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej

-prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na forum szkoły.

REGULAMIN KONKURSU

  1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie naszej szkoły

  2. Przedmiot konkursu- stroik wielkanocny, kartka wielkanocna

  3. Każdy uczeń może dostarczyć tylko 1 pracę

  4. Każdą pracę należy zaopatrzyć w metryczkę z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa.

Prace należy składać w sali 315 w internacie do Sylwii Drążkowskiej-Murak oraz Marty Przybylskiej.

DOSTARCZENIE PRAC KONKURSOWYCH:

Prace należy dostarczyć do 13 marca 2013r.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników nastąpi 19 marca 2013r.

JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA

– oryginalność kompozycji

– estetykę wykonania

– wykorzystanie materiałów naturalnych

– wkład pracy

– samodzielność wykonania.

STROIKI ZOSTANĄ WYEKSPONOWANE W INTERNACIE W SALI KONFERENCYJNEJ 19 MARCA 2013 R.

NA NAJPIĘKNIEjJSZE PRACE CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY ORAZ OCENA CELUJĄCA Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH.

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.