Staże zagraniczne ruszyły


Dnia 01.02.2013r. została podpisana umowa Europass Mobilność pomiędzy mgr. inż. Janem Wentem dyrektorem Zespołu Szkól CKP w Grubnie  a Stowarzyszeniem ST.E.P.S. z miejscowości Horst w Holandii, dzięki  której uczniowie naszej szkoły będą mogli podjąć pracę na holenderskim rynku w ramach stażu- od 1 do 3 miesięcy. Staż to droga do zdobycia doświadczenia zawodowego, podszlifowania języka obcego oraz możliwość poznania innej narodowości. Ta praktyka jest płatna, a oprócz wynagrodzenia stażysta otrzymuje dokument Europass umożliwiający podjęcie pracy w każdym kraju Eurolandu. W tym roku skorzysta z tej szansy 8 uczniów naszej szkoły (5 uczniów Technikum Architektury Krajobrazu i 3 uczniów Technikum Hotelarstwa). Zapraszam do prezentacji – STEPS Prez (2) 2009.   A. Wojciechowski