I turniej walentynkowy w Grubnie „Alchemia i amory w kuchni”


 Turniej kulinarny „Alchemia i amory w kuchni” Grubno, 9 luty 2013 r.

Regulamin

1. Organizatorzy:

–  Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły,
–   Hotel Centralny w Chełmnie,
–  Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich  – sek. w Toruniu,
–  Urząd Miejski w Chełmnie,
–  Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego,
–  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.

2. Miejsce konkursu: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, im. I. Łyskowskiego, 86-212 Stolno.

3. Termin ogłoszenia konkursu: 21 styczeń 2013 roku.

4. Termin nadsyłania zgłoszeń  do 4 lutego 2013 roku  do godziny 12:00 (decyduje kolejność zgłoszeń).

5. Forma nadsyłania zgłoszeń: wypełniony formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Dolnej Wisły (www.festiwalsmaku.pl) należy wysłać na adres: warsztaty.kulinarne@wp.pl.

W tytule maila należy podać: Turniej kulinarny- Walentynki 2013.

6. Termin rozpoczęcia konkursu: 9 lutego 2013 roku w Grubnie. Do godz. 9:30 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego (opis stanowisk w załączeniu) zbierają się uczestnicy turnieju. Po zapoznaniu z ciągiem gastronomicznym nastąpi rozpoczęcie współzawodnictwa.

Ok. godz. 14:30 odbędzie się podsumowanie turnieju i wręczenie nagród.

7. Uczestnikami mogą być:

–  uczniowie szkół gastronomicznych (wraz ze swoimi nauczycielami) z województwa kujawsko-pomorskiego; każda szkoła może zgłosić jeden zespół dwuosobowy (w turnieju może brać udział jednorazowo maksymalnie 6 zespołów).

8. Organizatorzy udostępnią chętnym do uczestnictwa w turnieju podstawowe produkty,        z których uczestnicy przygotują danie główne i deser.

Każdy z zespołów przygotuje po 6 porcji dań konkursowych.

Proponowane produkty do dania głównego to: gęsina (piersi gęsie uprzednio marynowane     w soku  z wytłoczonym   jabłek ze starych odmian) lub króliki oraz owoce morza (krewetki).

Produkty, na bazie których ma zostać przygotowany konkursowy deser, to jabłka z Doliny Dolnej Wisły i maliny.

Organizatorzy zapewniają wyżej wymienione produkty podstawowe. Ewentualne dodatki uczestnicy organizują we własnym zakresie.

Uczestnicy zobowiązani są do zabrania ze sobą własnej zastawy, w której będą prezentowali konkursowe potrawy.

9. Ocenie podlegać będzie:

–        smak potrawy,
–        estetyka sposobu podania,
–        ustny opis (prezentacja) potrawy  przedstawiony przez wykonawcę/ wykonawców (2-3 minuty),
–        możliwości komercjalizacji potrawy (przydatność do zastosowania w placówkach gastronomicznych).

10. Jury konkursowe (propozycja):

–        Jean Bos – wielokrotny zdobywca nagród na międzynarodowych konkursach kulinarnych, prezes EURO-TOQUES POLSKA,

–        dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK,

–        Marek Szczygielski, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów

Rolno-Spożywczych,

–        przedstawiciel TPDW,

–        przedstawiciel  lokalnych mediów.

11. W przypadku zdarzeń losowych i merytorycznie uzasadnionych okolicznościach organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu turnieju kulinarnego.

12. Przewidziane są cenne nagrody dla trzech pierwszych zespołów.

Proponowane nagrody to bony o wartości zależnej od zajętego miejsca do zrealizowania    np. w firmie w Allgast  w Bydgoszczy na zakup naczyń lub innych akcesoriów:

–        za I miejsce – bon o wartości 1000 zł,

–        za II miejsce – bon o wartości 700 zł,

–        za III miejsce – bon o wartości 400 zł.

Wszystkim uczestnikom turnieju zostaną  wręczone imienne dyplomy.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Andrzej Wojciechowski