Szkolny konkurs „Aranżacja stołu bożonarodzeniowego”


     KONKURS SZKOLNY

„Aranżacja stołu bożonarodzeniowego”

Jeżeli masz pomysł na dekorację stołu bożonarodzeniowego, weź udział w szkolnym konkursie. Zapraszamy wszystkich chętnych 19 grudnia 2012r.
Regulamin konkursu:

  1. Udział w konkursie mogą brać grupy 3-osobowe z ZS CKP w Grubnie, niezależnie od kierunku kształcenia.
  2. Należy podać nazwiska i imiona osób wchodzących w skład grupy.
  3. Chęć udziału należy zgłosić organizatorom do 13 grudnia 2012r.
  4. Szkoła zapewnia stoliki oraz krzesła na nakrycia 2 lub 4-osobowe.
  5. Materiały do aranżacji stołu uczniowie zapewniają we własnym zakresie.
  6. Oceniana będzie pomysłowość, estetyka wykonania, zgodność z tradycją.
  7. Konkurs będzie oceniany przez zaproszonych gości.
  8. Wszelkich informacji udzielają organizatorzy:

Edyta Chrapińska, Andrzej Wojciechowski.

Harmonogram konkursu:

v  Czas na wykonanie aranżacji: 10:45-12:30.

v  Ocenianie stołów przez jury: 12:30-13:20.

v  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 13:20-14:00.

v  Ekspozycja stołów dla uczniów szkoły odbędzie się na 7 i 8 lekcji:

13:25-14:10 (7 lekcja) dla klas I i II,

14:15-15:00 (8 lekcja) dla klas III i IV.

v  Oglądanie wystawy odbywa się po uzgodnieniu i pod opieką nauczycieli prowadzących 7 lub 8 lekcję.

v  Zakończenie konkursu, składanie ekspozycji: 15:00.