Lodowisko i kino


 W miłej i przyjaznej atmosferze spędzili dzień  5 grudnia uczniowie klas III TES i III TR  z wychowawcami – p.Małgorzatą Kręcicką i p.Stanisławem Sienkiewiczem. W programie wycieczki do Torunia znalazły się między innymi lodowisko i kino.
Zdjęcia zamieszczone poniżej dowodzą, że przez  cały czas dobry humor dopisywał wszystkim uczestnikom.