Konkurs na stroik i kartkę bożonarodzeniową


Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na stroik bożonarodzeniowy oraz kartkę bożonarodzeniową, który ma na celu rozwijanie  kreatywności, twórczego myślenia wyobraźni plastycznej i kultywowanie polskiej  tradycji świątecznej.

 

CEL KONKURSU: – Kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia, edukacja młodzieży w  zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych   elementów związanych z  obrzędowością ludową, pobudzenie  aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej, prezentowanie swoich osiągnięć twórczych w dziedzinie plastyki na forum szkoły.

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Przedmiot konkursu- stroik świąteczny i kartka świąteczna

 

Każdy klasa powinna dostarczyć przynajmniej jeden stroik i  jedną  kartkę

 

Każdą pracę należy  zaopatrzyć w  metryczkę z następującymi danymi: imię, nazwisko, klasa

Prace należy składać w sali 315i

 

Prace należy dostarczyć do 17 grudnia 2012 do p. Sylwii Drążkowskiej-Murak  lub  p. Marty Przybylskiej

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 19  grudnia 2012r.

 

JURY BĘDZIE ZWRACAŁO UWAGĘ NA oryginalność kompozycji, estetykę wykonania, wykorzystanie materiałów naturalnych, wkład  pracy oraz samodzielność  wykonania.

 

 

ZAPRASZAMY