Szkolny konkurs kulinarny: „Jabłko w roli głównej”


Nauczyciele przedmiotów żywieniowych A. Hanisz, G. Dombek, E. Chrapińska oraz A. Podlaszewska zapraszają  do udziału w konkursie: „JABŁKO W ROLI GŁÓWNEJ”

 

    Regulamin  konkursu

1. Konkurs odbędzie się w godzinach 8:00-11:00 ( 3 godziny zegarowe )  w środę 09.12. 2012 . Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w tym samym dniu około godziny 14:00.

2. W konkursie będą brały udział dwuosobowe ekipy reprezentujące daną klasę.

3. Klasy wytypowane do konkursu : II KMG, II TŻ, III TŻ, IV TŻ, IV TK.

4. Na konkurs uczniowie przynoszą własne stroje robocze, surowce i półprodukty oraz własne receptury.

5. Uczniowie na początku konkursu przedstawiają,  jakie potrawy będą wykonywać i udostępniają receptury jurorom.

6. Surowce i półprodukty dla 2- osobowej ekipy kupują uczniowie z danej klasy.

7. Uczestnicy konkursu  za swój osobisty wkład i reprezentowanie klasy otrzymają ocenę za aktywność z wiodącego przedmiotu zawodowego.

8. Wytypowane będą 3 pierwsze miejsca i 2 nagrody pocieszenia.

9. Nagrodami będą dyplomy i słodycze

10. Oceniane będą :

a ) szarlotka ( jabłecznik ) – receptura dowolna

b ) druga potrawa do wyboru z udziałem jabłek

11. Chętni do udziału w konkursie zgłaszają  swoje uczestnictwo od   7.12.2012 do nauczycieli przedmiotów żywieniowych ( A. Hanisz, G. Dombek, E. Chrapińska, A. Podlaszewska )

12. W skład jury wejdą : osoba reprezentująca dyrekcję szkoły oraz  w/w nauczycielki przedmiotów żywieniowych.

 

    Z A S A D Y    P U N K T A C J I

  1. Przestrzeganie zasad bhp i p.poż – 4 pkt
  2. Wybór receptury ( stopień trudności ) – 12 pkt
  3. Technologiczna poprawność wykonania  potraw – 20 pkt
  4. Ocena organoleptyczna potraw – 24 pkt

Razem max         60 pkt

Nie czekaj, daj szansę swojemu talentowi !!

                        Z A P R A S Z A M Y