XXX rocznica Wojskowych Obozów Internowanych w Chełmnie


Młodzież z koła historycznego w dniu 5.11 brała udział  w obchodach 30 rocznicy utworzenia jesienią 1982 r. Wojskowych Obozów Internowanych dla działaczy Solidarności w Kępie Panieńskiej w Chełmnie. W obozie tym byli zgromadzeni działacze Solidarności, których władza ludowa postanowiła w taki specyficzny sposób „uciszyć” i zmusić do posłuszeństwa. Wcielenie tych ludzi do wojska, a następnie uwięzienie ich w Chełmnie (podobne obozy istniały też m.in. w Budowie i Trzebiatowie) nie miało oczywiście, tak jak oficjalnie podawano, na celu szkolenia wojskowego, a było formą represji za ich działalność polityczną w wolnych związkach zawodowych.

Na spotkaniu, które odbyło się w ZS nr 1 , młodzież mogła wziąć udział w jednym z trzech paneli historycznych: „Tak było”, „Białe plamy” i „Człowiek to brzmi dumnie”. Uczestniczyli w wykładach  prowadzonych przez pracowników naukowych z IPN-u w Bydgoszczy, obejrzeli  film dokumentalny o obozie w Chełmnie, a także wysłuchali relacji i wspomnień osób, które  tam przebywały. Podczas uroczystości zostały wręczone Krzyże Wolności i Solidarności. W spotkaniu  wziął udział  m.in. szef IPN-u pan Łukasz Kamiński, a  uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Osób Internowanych „Chełminiacy1982”.

 

 

 

Piotr Sołtysiak