Przedsiębiorczość w szkole


W dniach 12-18 listopada 2012 roku  po raz piąty w Polsce  zorganizowany
został Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, obchodzony jednocześnie w ponad
100 krajach. Celem jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie
wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.

Honorowy patronat nad Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości 2012 objął
Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni. Patronami wydarzenia zostały
także Komisja Europejska oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

 

Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych
kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymuje zaś możliwość wzbogacenia
swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia
na rynek pracy.
Nasza szkoła przystąpiła do projektu. Zaprosiła doradcę zawodowego z
Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie  na spotkanie z uczniami klas maturalnych.
Młodzież III TES i IV TE  spotkała się również z pracownikiem Urzędu Skarbowego w Chełmnie, który omawiał podatki dochodowe i zasady wypełniania PIT- 37.