Zajęcia praktyczne Technikum Architektury Krajobrazu


Pod koniec października uczniowie technikum ZS CKP w Grubnie zakończyli realizację projektu ogrodu przy Ośrodku Zdrowia w Stolnie. Prace odbywały się w kilku etapach:

Etap I – część reprezentacyjna (ukończony w roku szkolnym 2011/2012) obejmował:

 

 • przygotowanie podłoża
 • wytyczenie granic poszczególnych elementów roślinnych
 • rozkładanie agrowłókniny
 • sadzenie roślin w agrowłókninie
 • ściółkowanie
 • układanie obrzeży z kamienia

 

Etap II – obsadzenia skarpy dotyczył:

 

 • usypania skarpy
 • uformowania tarasów
 • rozkładania agrowłókniny
 • sadzenia roślin
 • rozkładania kamieni

 

Etap II – zakładanie trawnika uwzględniał:

 • przygotowanie gleby
 • plantowanie terenu
 • siew nasion traw
 • wałowanie

 

Na pełne zadarnienie i wzrost roślin musimy jeszcze poczekać,  jednak już widać wstępne efekty prac. W kolejnych latach urządzony teren będzie nadal pielęgnowany przez uczniów naszej szkoły.