Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim II


W ramach projektu Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim II realizowanego przez Powiat Chełmiński z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w roku szkolnym 2010/2011 mogli skorzystać z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, kursów i warsztatów.Głównym celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla 3107 uczennic i uczniów, w tym uczniów i uczennic niepełnosprawnych z powiatu chełmińskiego w roku 2011 w zakresie realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i edukacyjnych, zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe, innowacyjnych, specjalistycznych, z zakresu edukacyjno-zawodowe.

 

 

 

 

 

Typy zajęć realizowane w Zespole Szkół CKP w Grubnie w ramach projektu:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z historii
  • zajęcia edukacyjne pt: „Terapia przez sztukę”
  • zajęcia praktyczne z zakresu przedsiębiorczości
  • zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe z dziedziny geografii i informatyki
  • warsztaty dziennikarskie
  • warsztaty biologiczne
  • zajęcia terenowe z geografii i edukacji ekologicznej pt.”Związki przyczynowo- skutkowe w dolinie rzeki”
  • zajęcia praktyczne pt: „Techniki sporządzania ciast, deserów i kaw”
  • zajęcia praktyczne pt: „Kuchnie wybranych narodów świata”
  • zajęcia praktyczne dla klas technicznych z obsługi maszyn rolniczych (pług obracalny, ładowacze itp.)
  • zajęcia praktyczne z obsługi i eksploatacji kombajnu zbożowego
  • zajęcia praktyczne z bukieciarstwa

  • zajęcia dla klas zasadniczych z zakresu praktycznej obsługi sprzętu rolniczego (min.kosiarka rotacyjna, siewnik zbożowy, rozsiewacz nawozów) i wykonywania
  • napraw pojazdów rolniczych
  • zajęcia praktyczne pt: „Projektowanie terenów zieleni”
  • warsztaty praktyczne przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
  • zawodowe w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego
  • warsztaty praktyczne przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
  • zawodowe w zawodzie technik hotelarz
  • warsztaty praktyczne przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
  • zawodowe w zawodzie technik rolnik
  • warsztaty praktyczne przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
  • zawodowe w zawodzie technik ekonomista
  • warsztaty praktyczne przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
  • zawodowe w zawodzie technik architektury krajobrazu
  • warsztaty praktyczne przygotowujące do egzaminów potwierdzających kwalifikacje
  • zawodowe w zawodzie kucharz małej gastronomii
  • udział młodzieży w „Dniach przedsiębiorczości”
  • warsztaty pt: „Twój wybór twoja szansa”
  • warsztaty pt: „Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym” warsztaty pt: „Jak godzić karierę zawodową z życiem rodzinnym”