Zagadki literacko -językowe


Zapraszamy wszystkich uczniów do zabawy edukacyjnej, dotyczącej wiedzy literacko-językowej. Co miesiąc chętni uczniowie otrzymają jedno pytanie o różnej skali trudności.Tematyka związana będzie z wiedzą  dotyczącą życia i twórczości wybranego pisarza, konkretnej lektury czy znajomości zasad ortograficzno-gramatycznych.

Cztery pierwsze osoby, które udzielą poprawnych odpowiedzi na pytania z trzech miesięcy, premiowane będą cząstkową oceną celującą z języka polskiego.

Odpowiedzi  na kartkach przyjmować będą Wasze panie polonistki.