Przetarg na miał

I.ZAMAWIAJĄCY

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno, 86-212 Stolno

Tel. 56 686-21-78, fax 56 686-21-78

http://www.grubno.pl 

 

 

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.).

 

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału w ilości 250 ton o następujących parametrach:
    • Miał M I 25/9 typ 32,1 lub 31,2 wg normy PN 82/G-97001
    • Zamawiający jest zwolniony z akcyzy na podst. art. 31a ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku akcyzowym
  2. Miejsce dostawy : plac przy kotłowni Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie
  3. Maksymalna ilość jednorazowej dostawy – 30 ton.
  4. Transport do w/w miejsca dostawy Zamawiającego na koszt Wykonawcy.
  5. Termin realizacji częściowych zamówień – do 7 dni od daty złożenia zamówienia.

 

IV.TERMIN  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA

 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu 12 miesięcy od daty podpisania umowy, sukcesywnie do potrzeb i możliwości finansowych Zamawiającego na podstawie składanych częściowych zamówień. (Termin realizacji: 01.09.2012 – 31.08.2013)

PLIKI DO POBRANIA :

SIWZ (1)

 

formularz ofertowy

 

zal2

 

zal3

 

zal4

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.