Technikum Architektury Krajobrazu na rzecz lokalnej społeczności

Uczniowie klasy III i II Technikum Architektury Krajobrazu w roku szkolnym 2011/2012 pod opieką P. Sylwii Drążkowskiej-Murak i P. Marty Przybylskiej, pracowali nad zagospodarowaniem terenu zieleni przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Stolnie. 

W poprzednim roku szkolnym zaprojektowali teren  przy Gminnym Ośrodku Zdrowia, a od października zajęli się przeniesieniem projektu z papieru w teren.

Przed okresem zimowym urządzili fragment przy podjeździe  do ośrodka. Natomiast od wiosny wykonywali kolejne etapy projektu, które polegały na obsadzeniu roślinności przed Gminnym Ośrodkiem Zdrowia i wyłożeniu powierzchni wokół roślin kamykami ozdobnymi oraz uformowaniu skarpy za budynkiem ośrodka i obsadzeniu jej roślinami.

W pracach ziemnych uczniom architektury krajobrazu pomagali koledzy z klas rolniczych i mechanizacyjnych.

W przyszłym roku szkolnym prace związane  z urządzaniem terenu zieleni będą kontynuowane. Uczniowie założą trawnik w wyznaczonych miejscach i wykonają obsadzenia uzupełniające.

Uczniom gratulujemy wytrwałości i  życzymy udanych wakacji oraz  liczymy na owocną pracę w nowym roku szkolnym!!!

                Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.