Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

Przypominamy, że wszyscy absolwenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej, przystępują do w/w egzaminu według podanego harmonogramu:

– część pisemna – 21 sierpnia (wtorek) godz. 9.00

– część ustna – 21 sierpnia (wtorek) godz. 9.00

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.