Pożegnanie uczniów ZSKMG i MR


W piątek 15 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie świadectw uczniom kończącym szkołę zasadniczą  – kucharza małej gastronomii i mechanizacji rolnictwa. Dla najlepszych były nagrody książkowe i pieniężne. Przed nimi jeszcze egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Z II KMG nagrodę za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie oraz aktywny udział w życiu klasy otrzymała Marlena Kołtonowska oraz Iwona Łukaszewska. Z klasy III MR nagrodę za dobre wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie oraz udzielanie się w samorządzie klasowym i szkolnym otrzymał Bogumił Gdaniec. Bogumił otrzymał również nagrodę Starosty Powiatu Chełmińskiego za najlepszą średnią.