Ogólnopolski konkursu na artykuł związany z hotelarstwem

Redakcja serwisu branży hotelarskiej www.Hotelinfo24.pl zaprasza uczniów i nauczycieli hotelarstwa do wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu na dowolny artykuł związany z hotelarstwem. Głównym celem konkursu jest popularyzacja w przystępny sposób nauki hotelarstwa.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich i wyższych o kierunkach hotelarstwo, gastronomia i turystyka.

Artykuły mają mieścić się w następujących pięciu kategoriach tematycznych: o hotelarstwie ogólnie, pion hotelowy, sprzedaż i marketing w hotelarstwie, gastronomia, obsługa gościa w hotelu.

REGULAMIN KONKURSU

Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

1. Organizatorem konkursu jest serwis branży hotelarskiej www.Hotelinfo24.pl

2. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat hotelarstwa.

3. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół średnich i wyższych o kierunkach hotelarstwo, gastronomia i turystyka.

4. Zadaniem uczestnika jest napisanie artykułu na dowolny temat związany z hotelarstwem z pięciu kategorii tematycznych:
– o hotelarstwie ogólnie
– pion hotelowy
– sprzedaż i marketing w hotelarstwie
– gastronomia
– obsługa gościa w hotelu

5. Uczestnik może zgłosić do konkursu więcej niż jeden artykuł, pod warunkiem, że będzie on napisany w innej kategorii tematycznej.

6. Nie można zgłaszać do konkursu artykułów, które były już publikowane, bądź nagradzane w innych konkursach.

7. Do konkurs będą przyjmowane artykuły napisane w języku polskim o objętości do 4 stron formatu A4 (czcionka Times New Roman 12) w pliku doc/docx.

8. Artykuł oprócz treści powinien zawierać: tytuł, kategorię tematyczną, imię i nazwisko autora, nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego (jeżeli taki występował), email kontaktowy.

9. Każdy autor nadsyłający artykuł do konkursu:
a) oświadcza, że praca jest wynikiem jego twórczości i nie narusza praw autorskich innych osób (w przypadku stosowania cytatów załącza niezbędne materiały źródłowe)
b) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu
c) wyraża zgodę na przeniesienie praw autorskich do artykułu na organizatora konkursu w zakresie niezbędnym do jego publikacji w serwisie www.Hotelinfo24.pl

10. Zgłoszenie chęci udziału w konkursie należy przesłać do 10 maja 2012 r. na adres a.lewandowska@hotelinfo24.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły, telefon kontaktowy i adres email oraz jeżeli zgłoszenia przesyła opiekun prowadzący również imię i nazwisko opiekuna, telefon i email kontaktowy.

11. Artykuły powinny być przesłane do 10 czerwca 2012 r. na adres email: redakcja@hotelinfo24.pl z tytułem: KONKURS (mogą one być przesyłane indywidualnie lub grupowo przez nauczyciela prowadzącego).

12. Jury przy ocenie będzie brało pod uwagę takie kryteria, jak: zawartość merytoryczna artykułu, ujęcie i prezentacja tematu, kreatywność piszącego, przydatność dla czytelników, poprawność stylistyczna i gramatyczna, podawanie źródeł ewentualnych cytatów.

13. Organizator konkursu nagrodzi autorów pięciu najlepszych artykułów z każdej kategorii tematycznej (w sumie 25 nagród) w następującej formie:
•    miejsce 1 – abonament do serwisu Hotelinfo24.pl na 24 miesiące
•    miejsce 2 – abonament do serwisu Hotelinfo24.pl na 12 miesięcy
•    trzy miejsca 3 – abonament do serwisu Hotelinfo24.pl na 6 miesięcy

14. Ponadto jeżeli artykuły nagrodzonych uczestników przesłał nauczyciel prowadzący – otrzyma on również abonament do serwisu Hotelinfo24.pl na 12 miesięcy.

15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 20 czerwca 2012 r. w serwisie www.Hotelinfo24.pl. Jednocześnie każdy nagrodzony otrzyma powiadomienie drogę elektroniczną na adres email podany w artykule.

16. Oprócz nagrodzonych artykułów pozostałe ciekawe artykuły mogą zostać opublikowane w serwisie www.Hotelinfo24.pl

WAŻNE DATY :
10 maja 2012 r. – zgłoszenie chęci udziału na adres: a.lewandowska@hotelinfo24.pl
10 czerwca 2012 r. – nadesłanie artykułów na adres:  redakcja@hotelinfo24.pl
20 czerwca 2012 r. – ogłoszenie wyników na stronie www.Hotelinfo24.pl

Serdecznie zapraszam do udziału -A. Wojciechowski. Zgłoszenia, pomysły proszę kierować do mnie.Sprawy związane z doborem tematu także.

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.