Język angielski – listy formalne i nieformalne (przykłady)

Matura pisemna z języka angielskiego na poziomie podstawowym wymaga napisania listu. List może być nieformalny bądź formalny.

 

 

List nieformalny powinien  zaczynać się od zwrotu: Dear John, Dear Mother
A kończyć: Best wishes, Love and kisses
Ponadto: 
 • ilość słów jest określona: 120-150
 • list powinien być podzielony na akapity, np. jedna informacja jeden akapit
 • za to zdanie można uzyskać 10 punktów (4 pkt za przekazanie informacji 2 pkt za formę, 2 pkt za poprawność językową i 2 pkt za bogactwo językowe)

Przydatne wyrażenia:

 

 

Thanks for you letter – Dzięki za list

 

It was great to hear from you – Dobrze że napisałeś

 

I’m sorry I haven’t written for so long – Przeprasza, że tak długo nie pisałam

 

Write soon – Napisz wkrótce

 

Looking forward to hearing from you – Z niecierpliwością czekam na wiadomość

 

I have to finish now – Muszę już kończyć

 

Hope to hear from you – Mam nadzieję że się odezwiesz

 

Keep in touch – Pozostańmy w kontakcie

 

Give my regards to…. – Pozdrów…..

 

All the best – Wszystkiego dobrego

 

I’m writing to apologies for – Piszę żeby przeprosić za….

 

I’m writing to thank you for…. – Piszę żeby podziękować za…..

 

I’m writing to tell you about…. – Piszę żeby powiedzieć ci o…..

 

Przykładowe zadanie:

Właśnie kupiłeś nowy samochód. W liście do kolegi napisz:

 

 • dlaczego kupiłeś nowy samochód i co się stało ze starym
 • napisz, w jakich okolicznościach znalazłeś ten samochód i kto z tobą był
 • jakiego jest koloru i ile ma lat
 • co ci się w nim podoba i jaka była reakcja twoich rodziców.

 

Dear John,

 

How are you? I’ve started to worry because you haven’t written for so long. How was your biology exam? Did you pass it?I can’t wait for our holiday in Greece.

 

 

Guess what has happened!!! Two days ago I bought a new car!!! As you know my BMW was really very old and it was broken almost all the time. I decided to give this car to a breaker. I bought the new car from my neighbour. My dad went to see the car with me. As you know he is a car mechanic.

 

 

This car is a red Ford and it was produced in 1992. It is great, you must see it. I really like the radio and the speakers. I can listen to the music very loud.

 

 

It is all for now. I hope we will meet very soon and talk about holidays.

 

 

All the best,

 

 

XYZ

 

 

      List formalny


 • styl listu musi być formalny
 • list formalny to prośba o informację( letter of enquiry), list z reklamacją (letter of complaint), list wyrażający opinię (opinion letter), podanie o pracę ( letter of application)
 • nie stosujemy form skróconych i wyrazów potocznych
 • list powinien zawierać zwroty (początek – koniec):

Dear Sir/Madam – Yours faithfully

 

Dear Ms Brown – Yours sincerely

 

 

Przydatne wyrażenia:

 

Prośba o informację

I am writing to enquire about….. – Piszę z zapytaniem o ….

Could you send me some information about… – Czy moglibyście przesłać mi szczegóły o……

I would appreciate a quick reply. – Byłbym wdzięczny za szybką odpowiedz

I would like to know more… – Chciałbym dowiedzieć się więcej…..

I would be grateful if you could… – Byłym wdzięczny gdybyście mogli…..

 

Reklamacja

I am writing to complain about… – Piszę z reklamacją…..

I want to express my dissatisfaction with …. – Chcę wyrazić swoje niezadowolenie z ….

I would be grateful if you could consider a full refund. – Byłbym wdzięczny gdybyście rozważyli całkowity zwrot pieniędzy.

I hope you will replace… – Mam nadzieję, że wymienicie….

I demand a refund. – domagam sie zwrotu pieniędzy

I am afraid Imust ask you… – Muszę prosić o….

 

List wyrażający opinię

I am writing in connection with… – Pisze w związku z ….

I must agree/disagree with.. – Musze się zgodzić/nie zgodzić

I was fascinated/amused/shocked.. – Byłam zafascynowana/zadowolona/zszokowana

I must say I agree… – Muszę powiedzieć, że zgadzam się….

 

Podanie o pracę/ list motywacyjny

I am writing in response to… – Pisze w odpowiedzi na…..

I am writing with regard to the advertisement which appeared in….on… – Piszę w odniesieniu

do ogłoszenia, które pojawiło się w …. dnia…..

I would like to apply for the position of….. – Chciałbym się starać o posadę…..

As far as my qualifications are concerned… – Biorąc pod uwagę moje kwalifikacje…

I enclose my CV. – Załączam moje CV

ad 1

Przykładowe zadanie:

W gazecie znalazłeś ogłoszenie o kursie języka angielskiego. Napisz list, w którym:

 • podasz, skąd wiesz o kursie i dlaczego cię zainteresował
 • zapytasz o dwa szczegóły dotyczące metod nauczania
 • zapytasz o termin rozpoczęcia kurs i poziomy nauki
 • poprosisz o ulotkę ze szczegółowymi informacjami i telefon kontaktowy

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

Dear Sir/Madam

I am writing in connection with your English course advert which I found in the newspaper two days ago. I am interested in this course because I want to pass my Matura exam and I need to improve my language. What is more, I like English language very much.

 

Could you give me some more information about teaching methods? I want to know which skills – speaking or writing will I develop and what kind of teaching aids do you use? Have you got any successes in this field?

 

If I decide to attend this course, when does it start? What level of teacing do you have? I am not good at English so a lower level would be the best. I would be grateful if you could send me a leaflet in order to show it to my parents. I need your phone number as well.


I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

 

XYZ

 

ad 2

Będąc na zakupach w centrum handlowym, kupiłaś nowy telefon. Niestety następnego dnia przestał działać. W liście do producenta:

 • napisz, co i gdzie kupiłaś
 • na czym polega wada i kiedy wystąpiła
 • co zrobiłaś w celu naprawy i jakie były tego efekty
 • czego się domagasz i w jakim terminie

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

Dear Sir/Madam,

 

I write to complain about the mobile phone I bought at your shop in Poznań a week ago. It was a present from my grandmother on my sixteenth birthday. I choose the model and the color.

 

The phone worked perfectly well for the first two days. I could phone, answer calls, send messages and even listen to the music. But on the third day something has happened. When the battery ran down the phone turned off I cannot turn it on.

 

I tried to recharge the battery, but it did not work. So I decided to borrow another battery from my friend. We replaced them, but again nothing happened. As the phone is still under guarantee I decided to write to you.

 

I am afraid I must ask you to check my phone. If you cannot fix it in one week I want a full refund.

 

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

 

XVZ

 

ad 3

W ostatnim wydaniu dziennika przeczytałeś artykuł na temat nielegalnego ściągania plików z internetu.

Postanowiłeś napisać do tej gazety i wyrazić swoje zdanie na ten temat. W liście uwzględnij:

 • kiedy i gdzie przeczytałeś ten artykuł
 • dlaczego Cię zainteresował i co o nim myślisz
 • przedstaw swój punkt widzenia i uzasadnij go
 • zaproś innych uczestników do wyrażania opinii

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

 

Dear Editor,

 

I am writing in connection with the article I have read in „Gazeta Wyborcza” last week. It was entitled „Dangerous Internet”.

 

The article interested me a lot, as I am a great fun of it. I use the Net every day and I think it is very helpful. I think that this article has shown the Internet from a different point of view. I read how dangerous it can be.

 

In my opinion people should not download music and films from the Internet. It is illegal. People should pay at first to watch somebody’s work and no to steal it.

It would be a good idea if all teenagers could express their opinion about downloading and the Internet. Maybe one day someone will find a solution to this problem.

 

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully

 

XYZ

 

ad 4

Po ukończeniu szkoły średniej starasz się o pracę. W gazecie znalazłeś ogłoszenie o pracy w restauracji. Napisz podanie o pracę:

 • podaj swój wiek i wykształcenie
 • podaj, jakie masz doświadczenie zawodowe i dlaczego starasz się o tę pracę
 • zapytaj o warunki pracy i zapłatę
 • napisz, jak się z tobą skontaktować i kiedy możesz zacząć.

Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów.

 

Dear Sir/Madam,

 

I am writing in connection with the job advertisement which I found yesterday in the newspaper. I want to work in your restaurant. My name is Kate Smith. I am nineteen years old. In May I finished my secondary school and now I am looking for a job, as I do not have money for further education.

 

My job experience is not very big. Last summer I worked in a cafe in Gdansk. I was a waitress for one month. I am honest and hard-working so I think I am a perfect candidate for that post.

 

Nevertheless, I have some questions. What are the working conditions? How many hours a day will I have to work?And finally, how much will I earn?

 

If you are interested please contact me. My phone number is 34625282. I can start my work at any time.

 

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

XYZ

 

 

 źródło anglisci.plSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.